מעוניינת גם את לפתוח נקודת מכירה אצלך?

הצטרפי אלינו עוד היום ותרוויחי!!!
יהודית חדד: 054-8445714

מוקד ראשי להזמנת המוצרים בכ.אשראי ומשלוחים
יהודית חדד 054-8445714

נקודות מכירה עצמאיות לתחבושות הגייניות ומשטחים של חברת GoodCare
 נכון לחודש תמוז תשע"ט 07/2019. 

(מומלץ להתעדכן מידי פעם על נקודות נוספות או שינויים בטלפון )

בני ברק

 • יהודית חדד | כהנמן עזרא | 054-8445714
 • עקשטיין חיה | חזון איש | מרכז | 054-8498275
 • זרביב מרים | דון יוסף הנשיא | עזרא כהנמן | 054-8472736
 • כנום אפרת | רימון | שיכון ו' | 052-7165259
 • מרים ק.| עוזיאל | 050-4149600
 • זר חדוה | אברבנל | קרית הרצוג | 054-8424156
 • וייצמן רויטל | נויפלד | קרית הרצוג | 052-7635473
 • רחמני נחמי | פארדו | אור החיים | 052-7183322
 • טברסקי מלכה | דבורה הנביאה | מרכז | 050-4198555
 • סאלם אילנית | קהילות יעקב | 053-3150060
 • שפרלינג גיתית | בר אילן | שיכון ה' | 050-7901781
 • מן זלטי | בר אילן | שיכון ה' | 053-4157815
 • קרפט שושנה | מלצר | 052-7164478
 • קופל יעל | בן זומא | 03-6164906
 • פרידמן רוזה | סוקולוב | 054-8420576
 • זלושינסקי גולדה | פרל | 050-4158233
 • דהן שירה | אברבנל |קרית הרצוג | 052-7172359
 • זכריה יסכה | גרינברג | קרית הרצוג | 050-4105811

אופקים

 • אבועזיז חפציבה | קריית הישיבה | 052-7645579
 • דרושות נשים לפתיחת מוקדי מכירה נוספים!

אלעד

 • דרושות נשים לפתיחת מוקדי מכירה נוספים!
 • גרוס יהודית | יהודה הנשיא | 053-3179679

חיפה

 • שטרן יהודית | הדר | 054-8474069

חשמונאים

 • ישראלי חיה | גני מודיעין | 054-655864

ירושלים

 • דרושות נשים לפתיחת מוקדי מכירה נוספים!
 • אלבוים חנה | שרי ישראל | 052-7625573
 • זרביב דבורה | אידלסון רמות ג' | 052-7671486

 • קרול שושנה | מיכלין בית וגן | 052-7671486

מודיעין עלית

 • פארדו לידיה | קצות החושן | 052-7657834
 • דרושות נשים לפתיחת מוקדי מכירה נוספים!

נתיבות

 • דיין רות | חיל האויר | 055-6629493
 • דרושות נשים לפתיחת מוקדי מכירה נוספים!

נתניה

 • דרושות נשים לפתיחת מוקדי מכירה!

עמנואל

 • קליין ירדנה | בית ישראל | 053-3121631
 • דרושות נשים לפתיחת מוקדי מכירה נוספים!

צפת

 • דרושות נשים לפתיחת מוקדי מכירה!

קרית מלאכי

 • גלייזר נורית | נחלת הר חב"ד | 054-2561830

רחובות

 • ניילינגר יהודית | ההגנה | 052-7129979